Montessori mateřská škola

Naším cílem je děti připravit na budoucí život, podnítit v nich lásku k učení a pocit zodpovědnosti k životu.


Smíšené skupiny dětí

Vytváříme přirozeně věkově smíšenou skupinu o max. 20 dětech. Mladší děti se učí od starších, učí se respektovat jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pečovat o mladší.

 

Vzájemná spolupráce

Klademe důraz na spolupráci ve skupině, respektující komunikaci a individuální přístup ke vzdělávání. Činnost školky úzce navazuje na spolupráci s rodiči.

Svobodná volba

Uplatňujeme princip připraveného prostředí, kde si děti mohou samostatně vybírat aktivity - činnosti praktického života, jazykové výchovy, matematické výchovy, kosmické výchovy a uměleckých dovedností.

Pospolitost

Ukazujeme dětem učitele (lektora) jako člověka, ne jako řídící osobou uplatňující moc. Lektor je především pozorovatel, tvůrce třídy, jeden ze zdrojů informací a model chování.

 

Zachováváme osvědčené principy 

MONTESSORI pedagogiky
  • připravené prostředí orientované na dítě
  • dáváme možnost volby, výběru činností
  • procházení od jednoduchého ke složitému
  • podporujeme dítě v samostatnosti a důvěře ve své schopnosti
  • podporujeme poznávání prostřednictvím všech smyslů
  • vedeme dítě k ohleduplnosti k věcem, druhým
  • přecházíme od konkrétního poznání k abstrakci
  • věříme dítěti, že to dokáže
  • dáváme dítěti čas na rozmyšlenou
  • chápeme, že dítě má právo říci NE

Režim dne

7:00 - 8:20

Postupný příchod dětí, volné hry a činnosti, individuální a skupinová práce, pobyt venku

8:20 - 10:00

Montessori vzdělávací blok. Aktivity na elipse - zklidnění, cvičení, koncentrace, zdvořilostní lekce 

8:30 - 10:00

Průběžná svačina během vzdělávacího bloku

10:00 - 12:00

Pobyt venku, v přírodě

12:00 - 12:30

Hygiena, oběd

12:30 - 14:30

Hygiena, polední odpočinek, relaxace, individuální program, Montessori vzdělávací blok

14:30 - 14.45

Svačina

14.45 - 17.00

Pokračování v započatých aktivitách – individuální a skupinová práce, pobyt venku, vyzvedávání dětí

Zázemí mateřské školy

Montessori MŠ byla otevřena v září roku 2015. Navazuje na Centrum pro děti a rodiče Zvoněnka fungující od roku 2012

Mateřská škola se nachází v okrajové části města v blízkosti lesa. Okolí vybízí k pozorování přírody a k vycházkám do okolí.

Školní prostor se nachází v prvním patře budovy spolu s výdejnou a jídelnou. Jedná se o jednotřídní soukromou mateřskou školu s kapacitou 20 dětí, které jsou umístěny do jedné třídy.


Pedagogika MARIE MONTESSORI

"Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří samy děti pod vedením svého učitele. Role učitele je v nenápadném vedení a taktní pomoci, aby dítě vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti. 

Montessori pedagogika je založena na individuálním přístupu k dítěti, orientaci na jeho osobnost, využití a rozvíjení jeho vnitřní motivace a individuálních schopností. 

Pro jednotlivé okruhy jsou speciálně vyvinuté, velice názorné pomůcky, které usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Frontální vyučování je nahrazeno mnohostrannou organizační, obsahovou i metodickou diferenciací. Dítě samo objevuje nové poznatky, postupuje v souladu se svými individuálními a vývojovými potřebami a možnostmi a aktivně se podílí na procesu učení (není jen jeho pasivním příjemcem).

Ukázkový den

Přijďte se k nám nezávazně podívat a vyzkoušet si den s námi.

Školné, stravné

Jídlo připravené ke svačinám vybíráme pečlivě od lokálních farmářů. Sezonní zeleninu a ovoce sklízíme na vlastní zahrádce, bez postřiků a chemie. Snažíme se nakupovat s minimem plastových obalů.

Mám zájem dítě přihlásit

Neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 725 579 720 nebo emailem info@zvonenka.cz


Jste vítáni i na osobní návštěvu a prohlídku školy.