Dokumenty ke stažení

Mateřská škola

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis pro následující školní rok probíhá vždy v první polovině měsíce května. V případě, že třída není zaplněna nebo se v průběhu roku uvolní místo, jsou děti průběžně přijímány dle kritérií pro přijímání dětí. Zápis dětí provádí ředitelka školy. O umístění dětí do MŠ rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování o přijetí se ředitelka školy řídí kritérii přijímání do MŠ.

Žádost o přestup z jedné školy na jinou školu
Evidenční list
Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání v mateřské škole

Základní škola

Zápis pro následující školní rok probíhá vždy v první polovině měsíce dubna. V případě, že třída není zaplněna nebo se v průběhu roku uvolní místo, jsou děti průběžně přijímány dle kritérií pro přijímání dětí. Zápis dětí provádí ředitelka školy. O umístění dětí do ZŠ rozhoduje ředitelka školy. Při rozhodování o přijetí se ředitelka školy řídí kritérii přijímání do ZŠ.

Žádost o přestup z jedné školy na jinou školu