Lesní mateřská škola

Pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, lesa.

pro děti 2 - 6 let, možnost individuální docházky

Smíšené skupiny dětí

Vytváříme přirozeně věkově smíšenou skupinu o max. 20 dětech. Mladší děti se učí od starších, učí se respektovat jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pečovat o mladší.

 

Vzájemná spolupráce

Klademe důraz na spolupráci ve skupině, respektující komunikaci a individuální přístup ke vzdělávání. Činnost školky úzce navazuje na spolupráci s rodiči.

Volná hra

Pobyt v přírodě nabízí prostor pro volnou hru dětí, která rozvíjí samostatnost, kreativitu, schopnost zodpovědně rozhodovat a také spolupracovat s ostatními.

Pospolitost

Ukazujeme dětem učitele (lektora) jako člověka. Lektor je především pozorovatel, tvůrce třídy, jeden ze zdrojů informací a model chování.

 

Naše filozofie
Vzdělávací principy

Myšlenky LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Lesní školky spojuje zájem o vzdělávání s pravidelným kontaktem s přírodou po celý rok, přičemž je kladen důraz na udržitelný rozvoj. 

Hlavním cílem pobytu v přírodě je vzdělávat děti a předávat jim nejen znalosti o barvách, počítání ap., ale také vytvářet v nich vědomí základních podmínek pro život na Zemi prostřednictvím reálných zážitků.

Myšlenky MARIE MONTESSORI

Montessori pedagogika je založena na individuálním přístupu k dítěti, orientaci na jeho osobnost, využití a rozvíjení jeho vnitřní motivace a individuálních schopností.

Klíčové prvky, které aplikujeme:

  • podporujeme poznávání prostřednictvím všech smyslů
  • připravené prostředí orientované na dítě
  • procházení od jednoduchého ke složitému

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Dále uplatňujeme principy "Respektovat a být respektován", jelikož vnímáme důležitost rovnosti, respektu a zodpovědnosti vůči sami sobě a druhým.

  • podporujeme dítě v samostatnosti a důvěře ve své schopnosti
  • vedeme dítě k ohleduplnosti k věcem, druhý
  • dáváme dítěti možnost volby, výběru činností

Inspirace WALFDORSKOU PEDAGOGIKOU

Walfdorská pedagogika nás inspiruje v manuální činnosti dětí, které mají možnost sami vytvářet výrobky, nástroje či umělecká díla. Tyto činnosti poskytují prostor pro hlubší porozumění dítěte a přispívá k jeho sebepoznání. 

Dále klademe důraz na rituály a oslavy, které nás spojují s průběhem dní a oběhem roku. Snažíme se předávat dětem moudrost předešlých generací a otevřít jim bohatství lidových tradic, svátečních oslav, čímž přinášíme do života rodin a komunity nevšední zážitky, které zůstanou v srdcích dlouho.

Režim dne

7:00 - 8:20

Postupný příchod dětí, volné hry a činnosti

8:20 - 10:00

 Ranní kruh, tematická řízená činnost, individuální a skupinová práce

8:30 - 10:00

Průběžná svačina

10:00 - 12:00

Procházka po lesních a loukách v okolí školky, pozorování přírody

12:00 - 12:30

Hygiena, oběd

12:30 - 14:30

Hygiena, polední odpočinek, relaxace, individuální program

14:30 - 14.45

Svačina

14.45 - 16.00

Pokračování v započatých aktivitách – individuální a skupinová práce, volné hry a činnosti, vyzvedávání dětí

Zázemí lesní mateřské školy

Lesní mateřská škola se nachází v okrajové části města Náchod. Na pozemku stojí vagon s přístřeškem a posezením, který slouží jako zázemí školky. Dále se zde nachází ohniště a další místa pro bádání, lezení či stavění domečků. Pozemek je obklopen lesem a okolí vybízí k pozorování přírody a k vycházkám.

Máte zájem dítě přihlásit?

Neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 725 579 720 nebo emailem info@zvonenka.cz


Jste vítáni i na osobní návštěvu.