Objevování v dětských rukou

a. 18SMV11 Polytechnická výchova a vzdělávání

Název projektu "Objevování v dětských rukou"

Cílem projektu je motivovat děti z MŠ Montessori v Náchodě k polytechnické výchově tak, aby si rozvinuly svoje manuální dovednosti a probudili jsme v nich zájem o tuto oblast také do budoucna.

Prostřednictvím tohoto projektu chceme u dětí podporovat přirozený rozvoj logického a kreativního myšlení, ale také sociálních dovedností jako je mezilidská komunikace, spolupráce a schopnost pracovat jak v týmu, tak i individuálně.

Hlavním cílem projektu je tedy rozšíření vybavení mateřské školy, a to v podobě experimentálních sad a polytechnických stavebnic a dále rozšíření vzdělání našich učitelek v oblasti polytechnické výchovy, abychom mohli zajistit účelné a efektivní využívání pomůcek, jež chceme zakoupit.

Plánujeme, že celkem bude podpořeno 15-20 dětí z mateřské školy, 8 pedagogů školy a nepřímo také kolem 15 dětí z 1.stupně ZŠ v době pobytu ve školní družině, která využívá prostory mateřské školy.

Získaná částka: 49000 Kč