Klíče k úspěšnému učení

Naše škola se podílí jako partner na projektu Klíče k úspěšnému učení, jehož cílem je zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol, a to prostřednictvím sítě základních škol. Naše škola je jednou z šesti škol, kde po úspěšném ukončení projektu bude zavedeno formativní hodnocení, a zároveň se staneme tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.